1945 – 1975

De na-oorlogse periode

dutchprocesscacaoNa de Tweede Wereldoorlog herstelt Droste zich van de schade die het in de oorlog heeft opgelopen. De eerste jaren worden Droste producten niet geëxporteerd, omdat door gebrek aan de juiste grondstoffen de vooroorlogse kwaliteit niet te evenaren is. Het bedrijf is uitsluitend aangewezen op de afzet in het binnenland. Door de beschikbaarstelling van benodigde deviezen komt daar verandering in en stijgt de export aanzienlijk. Pas vijf jaar na de oorlog is de aankoop van grondstoffen niet langer meer aan banden gelegd. Dat geldt tevens voor de verkoop in het binnen en buitenland.

In 1947 worden Jan en Martinus Droste, kleinzonen van de oprichter, benoemd tot directeur. De derde generatie ‘in de chocola’ zal het nu moeten gaan waarmaken. Ook onder hun leiding gaan de zaken voor de wind en Droste heeft begin jaren zestig een topbezetting van ruim 1000 mensen. De machines draaien op volle toeren en zo’n 40 procent van de productie wordt geëxporteerd naar ruim 60 landen. In 1961 wordt er een nieuwe cacaofabriek in gebruik genomen.

In 1964 krijgt de fabriek het predikaat ‘Koninklijke’. De nieuwe naam wordt: Koninklijke Droste Fabrieken N.V.

Ondertussen nemen machines steeds meer werk over van de fabrieksarbeiders en de handmatige productie gaat langzaam maar zeker tot het verleden behoren. De markt is erg aan het veranderen en de fabriek raakt in deze periode in moeilijkheden door de enorme stijging van productiekosten.